Rail transport

Duurzaam en veilig

TankMatch Rail is een onafhankelijk bedrijf binnen TankMatch en een 100% dochteronderneming van TankMatch Holding B.V. Wij bieden de markt betrouwbare afhandeling van bloktreinen in Duitsland en Europa.

Met onze uitvoerige kennis van het vervoer van vloeibare gevaarlijke stoffen en biobrandstoffen per spoor ondersteunen wij als partner onze klanten uit de aardolie-, hernieuwbare energie- en chemische industrie.

Wij zijn een gemotiveerd, jong team met de juiste mix van jarenlange expertise en jeugdig elan, dat oplossingen ontwikkelt en implementeert voor complexe vervoersprocessen per spoor.

Onze samenwerking met een groot aantal servicepartners en onze focus op de kernmarkt van vloeibare stoffen stelt ons in staat om servicepartners optimaal te selecteren en zo goed mogelijk te voldoen aan individuele klantbehoeften.

Kwaliteit en duurzaamheid spelen bij ons een belangrijke rol.

Wij volgen de ontwikkeling van de markt voor goederenvervoer per spoor in Europa op de voet en geven de voorkeur aan stabiele samenwerkingsverbanden met partners die, net als wij, eerlijke praktijken en open communicatie beschouwen als de hoekstenen van een duurzame samenwerking.

Onze onafhankelijkheid resulteert in duurzame neutraliteit voor onze zakenpartners.
 

Onze specialisten

TankMatch Rail bestaat uit een team van 15 specialisten. Onze mensen beschikken over uitgebreide ervaring en expertise in het transport van vloeibare gevaarlijke stoffen en biobrandstoffen per spoor. We hebben een diepe kennis van de markt en werken samen met een vast partnernetwerk. In nauw overleg met opdrachtgevers bieden we maatwerk oplossingen voor elke transportvraag over het spoor.

team rail