Disclaimer

Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van Tankmatch B.V.. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Tankmatch B.V. redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Tankmatch B.V. geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Tankmatch B.V. geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. 

Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's van de diensten van Tankmatch B.V. berust bij Tankmatch B.V. en/of de aan Tankmatch B.V. gelieerde vennootschappen. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Tankmatch B.V.. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Tankmatch B.V. geen invloed uitoefent of die niet door Tankmatch B.V. onderhouden worden. Tankmatch B.V. heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is Tankmatch B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Tankmatch B.V. biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Tankmatch B.V. een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Tankmatch B.V. deze sites aanbeveelt of goedkeurt.